LAGPASAN MO ANG LAHAT NG AKING PAGKAKASALA©

LAGPASAN MO ANG LAHAT NG AKING PAGKAKASALA©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

(Sumunod kayo sa Akin.)

 

Panginoon, Panginoon, lagpasan Mo ang lahat ng aking pagkakasala. Ituloy Mo lahat ng pangangailangan ko sa pagsisisi upang sa gayon, kami ay mamatay nang wala ng pagsisisihan.

Siya nawa.

 

(Iyan ay parati ninyong darasalin.  Kahit maigsi iyan, kailangan ninyo iyan.  Okay.)

 

(Transcription ito galing sa tape c01a, 01:29-02:00.)

 

HOME INDEX PREVIOUS NEXT AUDIO

 

File Name:  Website Address: C:\…\dasal082

http://aristean.org/dasal082.htm

First uploaded:  Last updated: 2014-11-01 2014-11-01 Revision: 0
Copyright ©2014 Aristeo Canlas Fernando All rights reserved.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: